developer.jpg

Developerská činnost

  • vytipování vhodné lokality
  • nákup pozemků
  • zajištění vstupních podkladů pro koncepty a projektové studie
  • vypracování studie projektu
  • realizace
  • realitní činnost

Realizované projekty:

dynamicky přes views