realizace.jpg

Realizace

  • zajištění dodávek prací a materiálu
  • kompletní realizační činnost z vlastních kapacit
  • organizace průběhu výstavby (kompletní zajištění subdodavatelů)
  • časová a věcná koordinace průběhu stavebních prací
  • průběžné sledování a vyhodnocování čerpání stavebních nákladů
  • závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby