engineering.jpg

Engineering

  • zajištění vstupních podkladů pro koncepty a projektové studie
  • zajištění podkladů pro územní a stavební
  • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • zajištění projektu pro realizaci stavby
  • zabezpečení dodávek pro stavbu
  • technický dozor při realizaci stavby
  • zajištění podkladů pro kolaudaci
  • závěrečné vyhodnocení a vyúčtování stavby