projektovani.jpg

Projektování

  • zpracování architektonických studií a návrhů staveb
  • vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
  • vypracování stavebně technologických projektů
  • vypracování realizační dokumentace pro provedení stavby
  • autorský dozor na stavbě
  • zajištění dokumentace skutečného provedení stavby